Colecția Arcade

Colecția Arcade este dedicată lucrărilor teoretice care ajută la înțelegerea problematicilor spațiului construit. Colecția cuprinde lucrări originale și traduceri ale unor autori consacrați.
 
Primul volum publicat în colecția Arcade este traducerea cărții lui Françoise Choay ∙ Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă. Versiunea în limba română aparține d-lui dr. arh. Kázmér Kovács.

Françoise Choay ∙ Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă

Patrimoniul la răscruce este a patra carte semnată de Françoise Choay care apare în limba română. Cartea a apărută în 2009 la Éditions du Seuil. Autoarea propune o antologie de texte ce ilustrează evoluția ideii de patrimoniu istoric. Culegerea este precedată de un amplu și foarte consistent studiu introductiv, în care sunt punctate principalele etape ale acestei evoluții, cu mulțimea de semnificații, contradicții și schimbări care au marcat-o, și este reașezată întreaga problematică a patrimoniului construit în contextul vremurilor prezente.