Arhitectura românească în detalii

Seria Arhitectura românească în detalii este un proiect editorial prin care se dorește promovarea arhitecturii din România la care detaliul constructiv dă măsura valorii edificiului în ansamblu. Sunt prezentate proiecte de arhitectură din România, împreună cu informațiile tehnice și detaliile de realizare, cu accent pe acestea din urmă. Seria este organizată în mai multe volume tematice. În fiecare volum, prezentarea proiectelor este completată de un capitol ce cuprinde informații teoretice. În acest capitol, prin contribuţia mai multor autori cu experineță în domeniul construcțiilor - arhitecți și ingineri de diferite specializări - sunt tratate subiecte relevante pentru tematică aleasă. Fiecare volum cuprinde, alături de proiectele realizate de profesioniști, prezentarea unui proiect studențesc.

Informațiile prezentate sunt structurate pe mai multe paliere: pe de o parte, prezentarea proiectului de la ansamblu la detaliu (prin date generale, text, imagine, desen de ansamblu și detalii de execuție), pe de altă parte, organizarea proiectelor în funcție de tipul de material utilizat sau de principiul de punere în operă, prin marcaje pe marginea paginilor. Prezentarea proiectelor cuprinde un set de informații generale, printre care am inclus și costul construcției, acolo unde acestă informație a fost disponibilă. Textul de prezentare pentru fiecare proiect în parte este realizat de colaboratorii noștri, pe baza informațiilor primite de la autorii proiectelor și oferă informații suplimentare referitoare la construcție sau comentează aspecte relevante legate de proiect.

Pentru această serie, am creat un standard de reprezentare grafică, iar toate desenele prezente în cărți respectă acest standard. Desenele sunt adaptate după cele furnizate de arhitecți, uneori actualizate potrivit indicațiilor acestora, conform modificărilor apărute pe parcursul executării lucrărilor de construire. În unele cazuri, detaliile sunt desenate de noi după imaginile și informațiile furnizate de autorii proiectelor. La fel cum am urmărit unificarea grafică a prezentărilor, am încercat să unificăm și terminologia utilizată în indicarea materialelor prezentate în detalii

Corectura detaliilor, realizată de arhitecți cu experiență și cadre didactice de la Departamentul Științe Tehnice al UAUIM, a urmărit acuratețea reprezentării, corelația corectă între părțile construcției, și nu o adaptare didactică a acestora la o situație ideală. Detaliile sunt prezentate așa cum au fost gândite de arhitecțiModul de prezentare a proiectelor de arhitectură oferă cititorului posibilitatea de a cunoaște anatomia obiectului construit - de la imagini de ansamblu la detalii, asociind desenele cu imaginea finală a construcțiilor sau detaliilor sau cu fotografii din timpul execuțieiCu toate acestea, volumele nu își propun să fie un manual de realizare a construcțiilor, prin prezentarea unor situații ideale sau a unor detalii-tip. 

Pe lângă faptul că volumele din seria Arhitectura românească în detalii sunt un instrument de lucru pentru arhitecții proiectanți, stagiari sau studenții arhitecți, cartea satisface curiozitatea cititorului pentru ceea ce se afla în spatele imaginii unei construcţii, printr-un gest de des-compunere a arhitecturii, de disecare a organismului obiectului arhitectural. Cititorul poate găsi în aceste volume informații despre felul în care construcțiile au fost gândite și realizare în mod real. Încercăm să oferim în acest fel o bază pentru o critică de arhitectură fundamentată nu doar pe imaginea finală a construcției, ci și pe modul în care aceasta a fost gândită în detaliu și realizată.

Prin intenția de a discuta detaliul de arhitectură pe baza unor lucrări exemplare de arhitectură românească contemporană, seria pe care o propun editorii acestei lucrări se situează într-o zonă intermediară între compendiile de rezolvări tehnice și critica de arhitectură. Pe de-o parte, sunt prezentate edificii a căror excelență arhitecturală, prin definție complexă, este neîndoielnică. Pe de altă parte, analiza diferitelor registre de expresie arhitecturală, parte indisociabilă a reușitei unui proiect, trece printr-o atentă evaluare a calității detaliilor de arhitectură care, de obicei, sunt fie ignorate de critică, fie considerate ceva de la sine înțeles. E astfel scoasă în evidență legătura organică – apărută inițial în „burta arhitectului” – între deziderat estetic, concepție, program, funcțiuni, materiale de construcție, echipamente..., adică între componente din al căror amestec inseparabil rezultă, după dificila mediere a punerii în operă, edificiul.  

                                 Kázmér Kovács, Arhitectura prin detalii, Argument la deschiderea seriei 

Transformări

Cel de-al doilea volum al seriei Arhitectura românească în detalii - Transformări - are ca tematică intervențiile pe construcții existente. Exemplele prezentate variază de la reutilizarea și adaptarea unor clădiri vechi, la intervenția pe structuri contemporane abandonate înainte de finalizare.

Locuințe

Locuințe este primul volum al seriei Arhitectura românească în detalii. În acest volum sunt prezentate 15 proiecte de locuințe individuale realizate în ultimii 10 ani. Proiectele sunt răspândite pe o arie geografică largă, autorii acestora desfășurându-și activitatea în București, Cluj, Iași și Timișoara.

Volumul a fost selectat pe lista câștigătorilor concursului național de design de carte Cele mai frumoase cărți din România, ediția 2013.