Irina Calotă · Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944)

Cum s-a format și cum a evoluat periferia Capitalei la finalul secolului al XIX-lea și în prima jumătate a veacului următor?  Care a fost atitudinea administrației față de locuirea de masă și față de problemele specifice pe care zonele mărginașe ale orașului le generau? Cum s-au definit aceste teme în cadrul teoriei autohtone de urbanism, când au apărut primele măsuri de politică socială în domeniul rezidențial și cum au modelat ele orașul? 
 
Acestea sunt câteva dintre întrebările de la care a pornit cercetarea Irinei Calotă, a cărei teză de doctorat, restructurată și completată cu noi surse documentare, a stat la baza acestui volum.
 
Lucrarea se concentrează pe modul în care locuirea de masă și periferia s-au definit ca subiecte ale preocupărilor teoretice, arhitectural-urbanistice și politice, precum și pe efectele pe care măsurile ce au decurs din aceste preocupări le-au avut asupra mediului urban bucureștean. Cercetarea tratează relația dintre teorie și practică, dintre măsurile adoptate la nivel central și modul lor de implementare și recepționare la nivel local. 
Autoarea nu își propune doar să descrie principalele momente ale procesului, ci și să furnizeze o înțelegere aprofundată și o explicație a mecanismului din spatele lor – pus în relație cu schimbările ideologice și teoretice generale – și să evalueze măsura în care implementarea acestor politici de locuire a avut puterea de a schimba imaginea periferiei și calitatea locuirii în zonele mărginașe. 
 
Masivul volum al Irinei Calotă are marele merit de a fi printre primele, dacă nu chiar prima lucrare, foarte consistentă, de mare amploare, dedicată problemelor urbanistice ale periferiei și politicilor locuirii din Bucureștiul modern care au fost destinate, în foarte mare măsură, zonelor mărginașe ale orașului. [ ... ] Nu trebuie insistat prea mult asupra unor evidențe ale cărții: logica remarcabilă a dezvoltării subiectului, modul aplicat în care autoarea analizează documente, proiecte, afirmații sau comentează foarte atent legislația epocii, diversele reglementări urbanistice, nici asupra nenumăratelor detalii lămuritoare pe care cititorul le găsește din abundență pe parcursul cărții. Semnalăm perspectiva, cât se poate de apreciabilă, în care este privită, pe parcursul întregului volum, dinamica întregului proces. [ ... ] 
 
Întreg acest proces foarte complex, desfășurat pe parcursul a aproximativ trei decenii, prezentat pas cu pas, cu pasiunea și siguranța unui bun cunoscător, detaliat și cu foarte multă rigoare, este rezultatul unor aprofundate, îndelungate și migăloase studii și cercetări de arhivă și al parcurgerii unei bogate bibliografii. Irinei Calotă îi datorăm punerea la dispoziția publicului larg și a cercetătorilor a unui extrem de vast volum de documente inedite, extrem de importante pentru înțelegerea periferiei moderne a Bucureștiului, parte inseparabilă a întregii sale structuri urbane. Dar, înainte de toate, îi datorăm această
carte esențială care integrează periferia orașului în devenirea acestuia, subliniind faptul că, în cazul periferiei, modernizarea a căpătat forme deseori foarte diferite de cele ale părții vechi, istorice, a orașului. Este o carte de neînlocuit nu numai pentru istoria urbană a Bucureștiului ci și, în general, pentru o istorie mereu mai cuprinzătoare a orașului.
 
                                                                      Nicolae Lascu, Prefață

Irina Calotă este arhitect licențiat, master în urbanism și, din anul 2013, doctor în arhitectură. Este asistent universitar în cadrul Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului „Sanda Voiculescu”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București și cercetător în domeniul istoriei arhitecturii și orașului. 

Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944) de Irina Calotă este prima carte apărută în colecția Academia.


Cuprins 

 • Rezumat în limba engleză
 • Prefață
 • Lista abrevierilor
 • Introducere
1. Nașterea periferiei moderne (1831-1910)
 • Începuturile legislației urbane
  » Primele experiențe: perioada fanariotă • Debutul legislației moderne: Regulamentele Organice • Perioada regulamentară • După Unire
 • Locuințele rurale și problema suburbanelor
  » Despre sate în secolul al XIX-lea • Vremea „foburgurilor” · 
 • Periferia modernă, la început de drum
  » Noua delimitare urbană • Concursul pentru planul de sistematizare din 1906 • Dezvoltarea periferiei și parcelările
2. Teorie și legislație urbană (prima jumătate a secolului al XX-lea)
 • Începuturile urbanismului românesc
  » Reflecții asupra locuințelor ieftine în perioada antebelică • Spre o teorie de urbanism: debutul activității publicistice a lui Cincinat Sfințescu • Proiectele legislative ale anilor 1914-1916
 • Urbanismul științific interbelic
  » Publicații periodice și volume de autor în perioada interbelică • Noi principii urbanistice fundamentale
  »»  De la amenajare locală la amenajare regională • De la specializarea cartierelor la zonificare
  » Periferia și locuința în teoria urbanistică interbelică
  »»  Delimitarea • Locuințe individuale sau colective? • Zonificarea • Zona suburbană • Măsuri pentru depășirea crizei de locuințe
 • Legislația urbană între cele două războaie
  » Anii 1920 • Anii 1930
3. Politici sociale în domeniul locuirii (1910-1944)
3.1 Debutul: 1910-1921
 • Schița unui context general
 • Legislație: 1910, primele măsuri directe
  » Locuințe ieftine: Societatea comunală București • Locuințe pentru funcționari: Casele instituțiilor publice
 • Parcelări în zona periferică a capitalei
  » Societatea comunală București pentru construirea de locuințe ieftine • Casele funcționarilor publici
3.2 Maturizarea: 1921-1944
 • Schița unui context general
  »»  Refacerea țării • Reforma administrativă • Politica socială • Reglementarea și organizarea procesului de închiriere
 • Legislație: 1921, debutul unor noi direcții
  »»  Societatea comunală București pentru construirea de locuințe ieftine • Casele funcționarilor publici
  » Ministerul Muncii: legile Trancu-Iași, Casa Construcțiilor • Ministerul Agriculturii și Domeniilor: reforma agrară, locuințe în comunele suburbane • Ministerul de Interne: legea de împroprietărire urbană • Ministerul de Război: împroprietărirea militarilor
 • Parcelări în zona periferică a capitalei
  »»  Pe scurt, despre zona centrală
  »  Societatea comunală București pentru construirea de locuințe ieftine • Casele funcționarilor publici • Casa Construcțiilor • Primăria Municipiului București și împroprietăririle urbane • Ministerul de Război și împroprietărirea militarilor decorați • Investiții particulare
 • Parcelări în zona suburbană a capitalei
  » Împroprietăriri pe moșiile statului • Casa Construcțiilor: proiecte nerealizate • Realitatea din suburbane
4. Înspre o politică națională a locuințelor (1938-1944)
 • Centralizarea administrativă
  » Dictatura regală a lui Carol al II-lea • Regimul Antonescu și principiile de guvernare
 • Politici sociale în timpul guvernării Antonescu
  »»  Problema refugiaților • Măsuri pentru ajutorarea sinistraților • Invalizii, orfanii, văduvele de război și foștii luptători
 • Centralizarea măsurilor dedicate locuințelor
  » Politici interbelice cu dimensiune națională
  »»  Căile Ferate Române • Împroprietăriri
  » Schimbări în anii 1940: câteva aspecte punctuale 
  » Casa Construcțiilor și programul național 
  » Politica națională a locuințelor
   
 • Orașul, periferia și locuințele. Câteva gânduri
 • Lista și sursele ilustrațiilor
 • Bibliografie

titlul ⋅ Dincolo de centru. Politici de locuire în București (1910-1944)
autor ⋅ Irina Calotă
prefața ⋅ Nicolae Lascu
traducere ⋅ Călin Coțoiu
colecția ⋅ Academia
ISBN ⋅ 978-606-93327-3-3
format ⋅ 16 x 23 cm
număr pagini ⋅ 408 + 9 planșe color în afara textului
copertă ⋅ broșată
hârtie ⋅ Offset 100 g/mp
număr ilustrații ⋅ 202
număr tabele / grafice ⋅ 2 / 2
număr planșe color ⋅ 9
caractere ⋅ Alergia Grotesk (Mateusz Machalski) · Publica Sans (Markus Sterz)
grafică volum și copertă ⋅ Emilia Țugui
limba ⋅ română · rezumat în limba englează
tiparul ⋅ Master Print Super Offset
tiraj ⋅ 800 exemplare
greutate⋅ 600 g
apariție ⋅ decembrie 2017

distribuție ⋅ comandă onlinedistribuție prin librării și Filiale teritoriale ale OAR


Cartea a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România din timbrul arhitecturii.