Françoise Choay ∙ Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă

Pentru a comanda cartea cu o reducere de 15%, vă rugăm să completați formularul de aici.
 
Patrimoniul la răscruce este a patra carte semnată de Françoise Choay care apare în limba română. Cartea a apărută în 2009 la Éditions du Seuil. Autoarea propune o antologie de texte ce ilustrează evoluția ideii de patrimoniu istoric. Culegerea este precedată de un amplu și foarte consistent studiu introductiv, în care sunt punctate principalele etape ale acestei evoluții, cu mulțimea de semnificații, contradicții și schimbări care au marcat-o, și este reașezată întreaga problematică a patrimoniului construit în contextul vremurilor prezente. Fiecare dintre textele antologiei, care acoperă un domeniu temporal de nouă secole, este prezentat critic și analitic, autoarea punînd în evidență aspectele care au motivat alegerea sa și relevanța pentru intențiile ei care, așa cum subtitlul dă fără echivoc de înțeles, propune cu această nouă carte o Antologie de luptă. Prezenta versiune românească se bazează pe a doua ediție corectată a cărții. [...] Textele care compun antologia au fost traduse din limba originară în majoritatea cazurilor.
 
                                                                      Kázmér Kovács, Cuvîntul traducătorului

Françoise Choay este doctor în filosofie, specializată în istoria și teoria amenajării spațiului. De-a lungul unei cariere în cele mai prestigioase universități europene (Paris VIII, Paris I, Bruxelles, Leuwen, Politecnico din Milano, Universitatea din Veneția, C.E.U. din Praga) și americane (M.I.T., Princeton, Cornell), ea asociază necontenit teoria și acțiunea pe teren.

Patrimoniul la răscruce. Antologie de luptă de Françoise Choay este prima carte apărută în colecția Arcade.


Cuprins 

 • Cuvîntul traducătorului
 • Cuvânt înainte
   
 • Introducere
 • Antologia

Abatele Suger · Poggio Bracciolini · Pius II Piccolomini · Baldassare Castiglione · Raffaello Sanzio, zis Rafael · Leon X · Jacob Spon · Bernard de Montfaucon · Aubin-Louis Millin · Félix Vicq d’Azyr · Noțiunea de monument percepută de corespondenții comisiei de lucrări publice · Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy · Victor Hugo · John Ruskin · Karl Marx · Eugène Viollet-le-Duc · Aloïs Riegl · Gustavo Giovannoni · Conferința de la Atena despre conservarea monumentelor de artă și istorie · André Malraux · Conferința de la Veneția despre conservarea monumentelor și siturilor Veneției · UNESCO

 • Viitorul
   
 • Indicele numelor persoanelor citate
 • Bibliografie selectivă Françoise Choay (cărți și contribuții la lucrări colective și acte de congres)
   

titlul original ⋅ Le patrimoine en questions. Anthologie pour un combat
autor ⋅ Françoise Choay
traducere ⋅ Kázmér Kovács
ISBN ⋅ 978-606-93327-1-9
format ⋅ 15 x 20,5 cm
număr pagini ⋅ 248
copertă ⋅ broșată
hârtie ⋅ Offset 120 g/mp
caractere ⋅ FF Cellini (Albert Boton), Calibre (Kris Sowersby)
limba ⋅ română
tiparul ⋅ Imprimeria Arta Grafică
tiraj ⋅ 1000 exemplare
greutate⋅ 500 g
apariţie ⋅ decembrie 2014
preț ⋅ 32 lei (27 lei cu reducere 15%)

distribuție ⋅ comandă online, distribuție prin librării și Filiale teritoriale ale OAR


Cartea a apărut cu sprijinul Ordinului Arhitecților din România, din timbrul arhitecturii.

Volumul a beneficiat de susținerea Institutului Francez din România, în cadrul programului de sprijin pentru publicare Nicolae Iorga și de sprijinul Ministerului Culturii și Comunicației din Franța, prin Centre national du livre.